1. Detailní analýza společnosti a klíčových osob

S každým klientem, který si nás vybral pro vzájemnou spolupráci, provádíme detailní forenzní analýzu jeho potřeb a cílů s ohledem na velikost a rozsah jeho podnikání.

Uplatňujeme zde náš jedinečný systém technologie a znalostí.

Dle potřeb a cílů společnosti využíváme daný systém na úrovni jednotlivců, skupin i celých týmů, kde řešíme jejich skryté talenty, schopnosti, dovednosti a psychologickou stabilitu. 

Výsledkem je zjištění, proč se daná osoba nebo tým chová tak, jak se chová (a co s tímto chováním lze dělat), a nejlepší využití jejich talentů.

Hluboce pochopíte jejich silné a slabé stránky a osobnostní rysy, a to vám pomůže se vyvíjet směrem k ideálním schopnostem a možnostem daného jedince a týmu. Díky tomu objevíte všechny potenciální nebo skryté příležitosti a najdete překážky, které mohou váš vývoj zastavit.

Zároveň mapujeme externí působení společnosti na daném trhu s přímým přihlédnutím ke konkurenci.
Následně vytváříme detailní obraz společnosti, na základě kterého připravíme strategické postupy vedoucí k úspěchu

2. Strategie úspěchu

V rámci stanovení strategie jde i o porozumění a studium vlivu prostředí, času a prostoru.

Účelem je určit ideální okamžik k jednání, reakci nebo potencionálnímu úspěchu s extrémní přesností. Toto nám umožnuje nahlížet budoucí události, kdy dokážeme přímo vybrat tu nejkratší cestu k úspěchu.

Nastává jakýsi polaroid daného okamžiku, kdy v daném místě, času a prostoru máte nejvyšší sílu a schopnosti uspět. Neuvěřitelná přesnost tohoto systému vám zabezpečí přímou cestu k úspěchu.

3. Implementace

Po kompletním objasnění strategie nastává implementování konkrétních kroků do praxe.

Zodpovědnost za implementaci kroků přebírá vedení dané společnosti a my jsme mu v případě potřeby zcela k dispozici, a to jak při práci s jednotlivci a týmy na úrovni osobnostního rozvoje, tak i při samotné implementaci jednotlivých kroků.

REALIZOVANÉ PROJEKTY

Prezidentské volby

Číst více >>

Firma v krizi

Číst více >>

Analýza trhu

Číst více >>

KONTAKTUJTE NÁS

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.