Konzultace a poradenská činnost

Konzultace

Konzultace pro jednotlivce i skupiny v osobní, telefonické nebo online rovině probíhají v předem domluvené a stanovené časy. Témata, která konzultace pokrývá a naplňuje, jsou z oblasti jednotlivých studijních programů (modulů), kterým jednotlivec či skupina prošla.

Konzultace řeší:

 • Zopakování některých nepochopených témat a oblastí s jejich dostatečným vyjasněním
 • Objasnění složitějších pasáží z oblasti praktických dovedností
 • Doplnění a prohloubení témat mírně nad rámec studovaného, za účelem důkladného pochopení
 • Jakákoliv debata za účelem doladění slepých míst v průběhu výuky
 • Náležitá pomoc v rámci uchopení určitých fenoménů, které se mohou na cestě vyskytnout
 • Stálá podpora na vaši cestě

Cena:

Cena hodinové konzultace (60 minut) je 2000 Kč.

Pro studenty, kteří již absolvovali některý z našich workshopů, je cena hodinové konzultace 1500 Kč.

Poradenská činnost

Je určena pro každého člověka i mimo oblast zde předkládaného studia. Poradenství je vedeno profesionálně s využitím znalostí, které poskytují maximální zaměření na výsledky osobních cílů a klientem definovaných problémů. Jsou zde využívány přístupy a metody umožňující řešit i vážné problémy dosud jinými metodami neuchopitelné. Vše je zaměřeno na maximální efektivitu s cílem bezpečně a rychle řešit stav daného klienta.

Jak to probíhá:

Klient nejprve definuje svůj stav s maximální podrobností, které je schopen, a poté se stanoví cíl sezení, což je odstranění nebo zmírnění dysfunkčních stavů a jednání klienta. 

Na co se poradensví a mentoring zaměřuje a co řeší

Oblast běžného života

 • Stavy úzkosti
 • Stavy deprese
 • Chronický i akutní stres
 • Traumatické události jakéhokoliv druhu
 • Emoční nevyrovnanost a nezvládání emočních stavů
 • Pocity méněcennosti a nízkého sebevědomí
 • Rodinné a manželské problémy
 • Sebevražedné sklony a pocity nehodnosti
 • Určité stavy nespavosti
 • Různé druhy fóbií a strachů
 • Problémy s alkoholem a dalšími návykovými látkami
 • Noční můry u dětí i dospělých
 • Obezita a nutkavé chutě na jídlo

Cena:

Cena je ve všech jednotlivých případech jednotná a je stanovená částkou 2000 Kč.

Je nutno zdůraznit, že zde neposkytujeme výhradní lékařskou péči jednotlivých odborných lékařů a psychologů, ani si nevyhrazujeme právo měnit zavedenou medikamentózní léčbu. Vše zde probíhá v rámci možné lékařské spolupráce a klient je vždy náležitě tázán a vyrozuměn s ohledem na jeho zdravotní stav.


Objednávka konzultace