O nás

Daniel Lísa, CH., MMQ 

V osmi letech jsem přišel do intenzivního kontaktu s vnitřní duchovní složkou a silou, která byla reakcí na určité vnitřní pohnutí, které mě nepříjemně atakovalo v takto útlém a nezralém věku. Pamatuji, že jsem přešel do intenzivní vnitřní modlitby v prostoru hlubokého klidu a ochrany.

Tato procítěná vnitřní modlitba, zformovaná i do slovní fráze, mě provází dodnes. Od té doby jsem měl velmi vysokou citlivost v rozlišování duchovních a neduchovních projevů. Zároveň jsem postupem času zjišťoval, že má mysl pracuje z jiné úrovně a hloubky vnímání, že jsem často ve stavu pozorovatele, který vnímá a jemně vede procesy vědomí v mnoha paralelních rovinách zároveň.

Docházelo a dochází k hlubokým stavům vysoké bdělosti a rozšířeného stavu vědomí, které vstřebává informace z mnoha rovin mimo čas a prostor. Je to oblast, která se složitě vysvětluje, ale jak jsem měl možnost zjistit mnohem později, jsou to procesy odehrávající se na vysokých a pokročilých úrovních skutečného duchovního rozvoje.

Mé vnímání se stále umocňovalo, rozvíjelo a je stále procesem kultivace do dnešních dob. Vnitřní komunikace, ke které docházelo a která stále probíhá, je velmi niterného charakteru. Je mi umožněno přímo nahlížet vývojové události a pravdy napříč časem a prostorem.

Není to nic metafyzického, ani to nemá spojitosti s projevováním duchovních nebo metafyzických sil. Je to danost, ke které bude docházet u každého skutečně hledajícího člověka.

Toto vnímání poskytuje hlubokou vnitřní sílu a jistotu, která není z tohoto světa. V pozdějších letech jsem měl možnost narazit na jevy a prožitky, které mi tato síla umožnila úspěšně zvládnout a odhalila mi obrovské porozumění světu, lidské psychice i skutečnému porozumění lidského života. Zároveň jsem měl zájem se skutečně učit a dosáhnout v těchto oblastech vzdělání, což vyústilo ve studiu klinické hypnoterapie.

To vše se umocnilo a rozvinulo na další úrovně díky skutečným a zcela výjimečným mistrům a učitelům, u kterých jsem měl možnost mnoho let studovat prastaré znalosti a dovednosti, napříč esoterickým taoismem, esoterickou křesťanskou a súfistickou mystikou, včetně tajného vládního projektu.

Co považuji za nejdůležitější, je ale odhalení skutečné duchovní roviny, která mě vede k přímému porozumění pravdy, spočívající za hranicí viděného. Činní mě tak, díky hlubokému porozumění, zcela nezávislým na jakémkoliv systému učení, filozofii nebo konceptu. Toto zplnomocnění mi umožňuje má vnitřní podstata, která mi dovoluje vytvářet samostatné přístupy a systémy na základě hlubokého vhledu a osobních zkušeností. To samé si přeji i u Vás.

Studium a zkušenosti

  • Klinická Ericksonovská hypnoterapie a NLP (člen National Guild of Hypnotists)
  • Energo-informační vědy - Psychotechnologický institut St. Petersburg ( součást tajného projektu vlády - výzkum vědomí a psychofyzických možností člověka)
  • International College of Medical Qigong - studium lékařského qigongu (čchi kungu) dle standardu Hai Dian University of Traditional Chinese Medicine in Beijing, China University
  • Studium prapůvodní taoistické mystiky a magie a křesťanské mystiky
  • Studium taoistické vnitřní alchymie a prastarých slovanských spisů

Alexandra John, MBA

Byť mě duchovno na mé životní cestě provázelo vždy, intenzivně se mu věnuji až od té doby, co jsme se s Danem potkali. Od té chvíle jsem zažila několik hluboce transformačních momentů, které mě jenom utvrdily v tom, že cesta, po níž jsem se vydala, je správná.

Celý svůj předešlý profesní život jsem se věnovala podnikání. Ať už jako spoluzakladatelka mezinárodní poradenské firmy, autorka knihy Sama sobě šéfem, nebo mentorka podnikavých žen. I když jsem v tom v očích mnohých byla velmi úspěšná, mně samotné to přestalo dávat až takový smysl. Ne že bych chtěla přestat podporovat ostatní ženy, naopak. Jen si teď víc uvědomuji, že je potřeba začít zevnitř.

Moc dobře si vzpomínám na ten moment bolesti, kdy mi došlo, jak jsem v tomto ohledu skoro 40 let svého života v podstatě promarnila. O to víc a se vší pokorou jsem se pustila do studia všech dostupných zdrojů a disciplinovaně prováděla každou praktiku, která mi byla předána.

Dnes se s radostí podílím na přípravě programů pro ženy. Protože my ženy zastáváme mnoho rolí, a abychom byly opravdu šťastné, musíme být naplněné v každé z nich.