PRO DEVELOPERY

V developerských projektech je mnoho klíčových aspektů, které zásadně ovlivňují, zda bude projekt úspěšný, nebo ne.

Ať už jde o reliéf krajiny, rozložení silnic, budov nebo orientaci jednotlivých bytů či domů. Mapujeme velice jemné přírodní energie, které nejsou zaznamenány moderními přístroji – geologické sondy apod.

Tyto jemné energie jsou přímo provázány s energetickou a biologickou stavbou člověka.

Mají přímý dopad na jeho zdraví a vývoj. Pro vhodné zmapování a přenastavení energetického toku vytváří z daného místa, místo s vysokým potenciálem, kde se lidem daří po stránce zdraví i blahobytu.

Posouzení před stavbou

Pro developerské projekty zanalyzujeme prostředí pozemku nebo dané stavby a vhodnou energetickou úpravou daného prostředí výrazně posilníme její prodejnost i výnosnost. 

Zároveň tím zajištujeme komfortní a spokojené bydlení daných rodin po stránce jejich zdraví, pozitivního vývoje rodinného života a osobního blahobytu. 

Díky feng shui a naši technologii jsme schopni řešit i problematické projekty a to hlavně z hlediska neprodejnosti nebo projede pod cenou.

Feng Shui je výraznou přidanou hodnotou každého projektu, který se ve výsledku projeví v znatelném navýšení zisku. 

Zhodnocení nemovitosti před zakoupením

Díky auditu nemovitosti ještě před jejím zakoupením zjistíme, jak bude daná nemovitost, resp. její energie, ovlivňovat vaše zdraví, úspěch, finance a zda je v souladu s vašimi budoucími životními cíli.

 Posouzení před stavbou 

Ideální čas, kdy využít Feng Shui, je ještě před započetím stavby. Můžeme tak po posouzení doporučit, kam umístit důležité faktory, jako jsou dveře, ložnice, kuchyň anebo drobné detaily, které mají zásadní vliv na úspěšné provedení dané stavby či developerského projektu.

Firemní kancelář

Umístění kanceláří a klíčových lidí je pro úspěšné podnikání nesmírně důležité. Kromě toho je nutné znát i energie, které v daném roce budou vaše podnikání ovlivňovat. Ať už pozitivně, nebo negativně. Pokud zjistíme, že jsou zde negativní aspekty, umíme s nimi pracovat a minimalizovat tak jejich dopad na váš byznys.

Obchody, obchodní prostory a nákupní centra 

Díky správnému umístění vstupu do prodejny, pokladny nebo kanceláře budete navyšovat a maximalizovat své zisky. Tato důležitá zohlednění činí projekt úspěšným napříč časem a on se tak stává značně odolným vůči potenciálním nepředvídatelným změnám v budoucnosti. Zajišťujeme tím finanční stabilitu a produktivitu projektu. 

V developerských projektech je mnoho klíčových aspektů, které zásadně ovlivňují, zda bude projekt úspěšný, nebo ne. Ať už jde o reliéf krajiny, rozložení silnic, budov nebo orientaci jednotlivých bytů či domů. I zde platí výše uvedené.

JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ SPOLEČNOSTI S POBOČKAMI PO CELÉM SVĚTĚ