Firma v krizi

Byli jsme osloveni jistým krizovým manažerem za účelem výhradní pomoci pro danou společnost, která se nacházela v mnohamilionovém dluhu.

Bylo tedy nutné kompletně poznat a zmapovat vnitřní prostředí dané společnosti na úrovni vedení i zaměstnanců, odhalit jejich vnitřní zdroje a nedostatky i nedostatky v rámci řízení jednotlivců i skupin s ohledem na jejich dílčí odpovědnosti.

Zároveň jsme potřebovali zmapovat externí prostředí dané firmy v oblasti trhu, na který má vliv, a získat celkový obraz fungování společnosti.

Na základě získaných detailních informací jsme navrhli nejefektivnější přístupy a celkový postup, jak tuto firmu vymanit z dluhů, ponechat ji na trhu a učinit ji znovu úspěšnou.

Bylo nutné učinit zásadní změny v oblasti záměru a směrování dané společnosti, a tomu přizpůsobit větší část jejího interního řízení a samotného marketingu.

Došlo k zásadnímu přebudování společnosti za základě psychologického vývoje klíčových osob a stanovení nové koncepce řízení. Výsledný marketing i směrování se staly velmi úspěšnými, co se týče strategie i výsledku. Firma je teď velmi úspěšná na svém trhu s multimilionovými obraty.

KONTAKTUJTE NÁS

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.