Studijní programy

1. stupeň

Měsíční VIP členství

Členská sekce je vyhrazena pro pravidelně platící členy v měsíčně stanovené částce. V rámci tohoto pravidelného paušálu získáte přístup k živému vysílání a případně psaným obsahům, která sledují vybraná témata z ročního studia, případně vybraná témata vašich častých dotazů a stěžejních problémů.

Dochází zde k postupnému budování a ladění nervového systému a neuronové sítě pro vstup a následnou práci ve změněném stavu vědomí. Získáváte zde jedinečnou možnost rozpoznávat tyto stavy v osobním prožitku a být si naprosto jisti stavem, ve kterém se nacházíte. I tato základní úroveň nabízí reálné možnosti rozvoje v mnohém přesahující jiné sofistikované systémy, se kterými jste měli doposud zkušenost.

Jak bude řešen multimediální obsah?

Vždy bude natočeno video k předem stanovenému tématu, na kterém se předají odpovídající poznatky s pečlivým vysvětlením případných praktik. Video bude sledovat vyšší informační hustotu pro důkladné obeznámení a vysvětlení předávaného tématu.

Dále v měsíci bude sbírán a tříděn vámi nabídnutý interaktivní obsah-tedy vaše přímé reakce a dotazy k danému tématu, včetně vašich dotazů vycházejících z osobních zkušeností předávaných znalostí a praktik.

Vaše dotazy budou zodpovězeny v dalším živém vysílání, videu, případně bude proveden zvukový záznam, kde bude vše pečlivě zodpovězeno.

Následně bude probíhat další stanovené téma pro další měsíc. Podle druhu a rozsahu dotazů a problémů, může multimediální obsah narůst nad rámec plánovaných měsíčních vstupů, za účelem skutečné pomoci a podpory jednotlivých členů sekce.

Témata jsou volené v rámci ročního studia, ale mohou být upraveny nebo rozšířeny na základě vašich reakcí a zájmu. Bude tím vznikat i multimediální obsah pro intenzivně studující žáky, kteří tuto oblast budou mít v rámci ceny individuálního studia.

Lze tedy studovat i touto velmi pozvolnou formou, která má ovšem mírně nesystematický charakter, odvíjející se od vámi stanovených dotazů. Nicméně s odstupem času dojde k plnému naplnění znalostí prvního roku studia jako celku.

Co je obsahem měsíčního členství?

 • 1× živé vysílání na stanovené téma
 • Video nebo zvukový záznam, jako vysvětlení a objasnění vašich dotazů

Cena: 890 Kč /měsíčně

Získáte tyto znalosti a dovednosti:

 • O samotném stvoření a smyslu života
 • O energeticko-informační struktuře světa
 • O strukturách vědomí a skutečného původu člověka
 • O jeho vnitřní a vnější anatomii, jak fyzické, tak energetické povahy
 • O svobodné vůli a o tom, kdo vás řídí
 • O tom, jak vstupovat do skutečně rozšířeného změněného stavu vědomí
 • Jak tyto stavy rozvíjet do hlubších rovin z Alfa stavu do Theta, Delta až vysokých Gama vln
 • Jak v těchto stavech přebývat i s otevřenýma očima a dosahovat úchvatných a trvalých změn
 • Mozek a biologická rovina se začne adaptovat na nové stavy, ve kterých budete přebývat stále častěji
 • Získáte i nezbytné anatomické znalosti potřebné k bezpečné práci
 • Dokážete rozpoznávat případné patologické stavy těla a energetického systému s následnou znalostí případné korekce
 • Dokážete bezpečně měnit mentální vzory ve stavu rožšířeného změněného stavu vědomí vedoucí k emoční a citové svobodě a přímému rozvoji skrytých potenciálů
 • Začnete mít pod kontrolou vaši minulost získáním schopnosti osvobodit jednotlivá minulá traumata v jedinečném procesu introspekce
 • Rozvinete intuici se vzrůstající schopností ji rozlišit od aktivity vědomí
 • Pochopíte a ovládnete systém vedoucí ke skutečnému řízení vašeho života ze zcela jiné úrovně
 • Můžete dosáhnout skutečného doteku duchovních rovin
 • Najdete a pochopíte “Kdo skutečně jste”?
 • Pochopíte, že sebedůvěra a sebevědomí neexistují

Toto je první úroveň osvobození, která má potenciál dramaticky zatřást vašimi dosavadními znalostmi a předat vám zcela jiné, které povedou krok za krokem k hmatatelným změnám, vyúsťující v úžasné životní proměny.

Sama tato úroveň znalostí a dovedností, pokud se řádně následuje, uvádí člověka na cestu zcela jiného vnímání reality a tím mu je umožněno prožívat bytostné prožitky štěstí, radosti a úspěchu. Začíná mít život ve svých rukách a řídit ho vlastním směrem.

Objednávka studia