Studijní programy

2. stupeň

Druhý stupeň osvobození: Mírně pokročilá úroveň

Druhý stupeň studia plynule rozvíjí a prohlubuje znalosti prvního stupně. Tento studijní blok zahrnuje další pokročilejší praktiky, obohacené o nezbytná fyziologická cvičení a prohloubenou energetickou práci.

Kladou se tím zvýšené nároky na osobní praxi a tomu věnovaný potřebný čas. Žáci zde stabilizují pochopení předchozí úrovně s jejím rozšířením do oblastí jemné energetiky.

Rozvinou zde hluboké, stabilní změněné stavy vědomí a prohloubí svoji introspekci na hlubší rovinu, kde začnou využívat kvalitnějších rozlišovacích schopností díky probuzené intuici. Zde narůstá míra a stabilita pozornosti, jako hlavní složky skutečného duchovního rozvoje a dosahuje se silné emoční odpoutanosti.

Osobnost člověka se více ladí na hlubokou citovou úroveň. Schopnosti rychlého, jasného a přímého jednání se projevují jako obrovský dar v soukromém a pracovním životě člověka.

Co studiem získáte?

 • Prohloubíte rozšířený změněný stav vědomí
 • Rozvinete schopnost, zůstávat ve změněném stavu vědomí po delší časové úseky během dne
 • Rozvinete svoji intuici na mnohem vyšší úrovně
 • Získáte vytříbenější a jemnější rozlišovací schopnosti
 • Budete rozvíjet svoji osobnost a zdraví jedinečným a velmi mocným způsobem, pomocí shaolinské praktiky
 • Bez jakýchkoli vizualizace a práce s mentálními obrazy budete opravovat jakoukoliv mentální, psychologickou, tělesnou a duchovní slabost
 • Budete schopni sami sebe okamžitě mobilizovat do síly ve všech oblastech vašeho bytí
 • Rozvinete pochopení a obrovský potenciál této shaolinské metodiky
 • Zesílíte vaši energetiku a velmi jemné vnímání vnitřního a vnějšího prostředí
 • Rozvinete vysoce svoji kreativitu a potenciál
 • Začnete se cítit skutečně svobodní s možností vysoké prospěšnosti společnosti
 • Propojíte se hlouběji s hlubokými vnitřními pocity a věděním
 • Mohou se projevovat mystické prožitky

Tímto stupněm posouváte svůj rozvoj do nových úrovní a nabýváte nových možností, které jsou mnohdy nejen velkým překvapením, ale až příjemně šokující. Vyžaduje to tedy Vaši poctivou práci s odpovídajícími znalostmi, které Vám umožní získat z této úrovně maximum.

Zde jde dosáhnout velkého stupně svobody a vnitřní síly, kterou si můžete přenést do dalšího stupně. Na této úrovni člověk začíná chápat důležitost celoživotní intenzivní práce na sobě, která je díky předané metodologii tohoto stupně, naprosto fascinující.

Objednávka studia