Studijní programy

3. stupeň

Třetí stupeň osvobození: Pokročilá úroveň

Zde se sleduje vysoký mravní kredit jednotlivce a jeho současný vyzrálý stav, jeho skutečné hodnoty a postoje. Pokud člověk nevyužívá znalostí a schopností dobrým způsobem, i přes určitá upozornění, je spolupráce okamžitě ukončena.

Třetí stupeň celého ročního studia, je stupněm přechodovým do velmi vyspělých úrovní, které se studují v samostatném tříletém studiu. Zde se završuje intenzivní práce a samotný vývoj jednotlivce na vysokých úrovní, kde dochází více k duchovnímu vnímání. Toto nové vnímání je dáno bezpečným a přirozeným otevíráním duchovního zraku (třetí oko) a vnímáním mnohem většího rozsahu reality. Proto se zde budeme intenzivně zabývat špičkovou metodologií otevírání vnitřního zraku a stimulaci šišinky mozkové.

Prohloubíme a doplníme fyzické a energetické praktiky k jemnohmotnému vnímání. Navýšíme nezbytné znalosti z oblasti anatomie, enioanatomie a východní medicíny. Na této úrovni dosahujete zcela jiného pochopení života a začínáte žít skutečně pravdivý život s naprosto jiným potenciálem.

Stanete se skutečně svobodnými tvůrci vlastní reality. Zde se dosahuje mystických stavů a vysoké informační hustoty, proto je čas věnovaný této úrovni navýšený, aby byl důkladně pochopen a zdravotně bezpečný.

Co studiem získáte?

 • Rozvinete nezbytné anatomické znalosti pro správné celistvé pochopení
 • Prohloubíte znalosti z oblasti východní i západní medicíny, vztahující se k dané problematice
 • Naučíte se znalost meridiánových struktur a nezbytných akupunkturních bodů
 • Prohloubíte znalosti o vzájemné spolupráci fyzického těla a jemných struktur
 • Naučíte se vnímat a rozlišovat velmi jemné roviny éteru a astrálu
 • Bezpečně rozvíjet šišinku mozkovou a vnitřní vidění
 • Nazírat struktury mimo čas a prostor v pojetí 3D reality
 • Rozvinete schopnost bezpečného pohybu na těchto rovinách, včetně ochrany vašeho energetického systému
 • Získáte znalosti i dovednosti jak zacházet s případnou patologií
 • Naučíte se pracovat se svým aurickým polem a jeho interakcí s vnějším světem
 • Naučíte se komunikovat a řídit určitá energeticko-informační pole a struktury vnějšího prostředí
 • Prohloubíte svoje znalosti a rozlišovací schopnosti, abyste rozeznaly duchovní od neduchovního
 • Naučíte se porozumět a zacházet s možnými paranormálními a mimosmyslovými schopnostmi
 • Hluboké pochopení rozdílu mezi mystikou a magií
 • Co je skutečné duchovno a skutečná duchovní cesta vedoucí ke spáse
 • Pochopíte, že člověk je duchovní bytost, která má možnost sloužit Bohu a naplnit tak své předurčení spásy, bodhisattvovství a božskosti
 • Pochopíte a naučíte se sloužit pouze dobru a lidem, kteří potřebují vaši pomoc

 

Zde tedy získáváte zcela jiné prožitky, možnosti a znalosti, které mohou zásadně proměnit Váš dosavadní život a kompletně i vaši budoucnost. Klademe důraz na vysoké porozumění životu, ve kterém můžete rozvíjet svoji mimořádnost, která je vlastní každému člověku. Poznáte, že se stáváte více obyčejným člověkem, který dostal vědomí a ego do patřičných mezí. Váš potenciál a realizace už budou určovány vaší duchovní bytostí (skutečnou osobností), že je zde zbytečné popisovat vaší možnou cestu. Je to vysoký stupeň skutečné síly, svobody a hluboké naplnění ve stále čistější božské lásce.

Objednávka studia