Studijní programy

Pokročilé studium

Toto studium je v základu postaveno na 3 letech intenzivního a oddaného studia velmi vysokých a pokročilých informací a praktik, které doposud byly pečlivě střeženy jen pro velmi nepatrný okruh lidí. Samo studium se může protáhnout nad stanovený rámec tří let. Tyto prastaré znalosti budou předávány pouze těm lidem, kteří skutečně plně zasvětí svůj život přímé a pravdivé duchovní cestě. Zároveň to jsou lidé vyšších morálních a mravních hodnot, kteří mají velmi silnou disciplínu.

Otevírá se tím velmi silný zdroj poznání, který není nezbytně nutný pro většinu lidí, byť každý má právo a může poznávat tyto znalosti. V tomto hlubokém a rozsáhlém studiu se zabýváme vysokou prapůvodní Křesťanskou a Taoistickou mystikou a esoterismem s hlubokým přesahem do dalších tradic.

Zároveň zde narůstá náročnost studia a samotné praxe pro skutečné ovládnutí poznání. Zde se studium větví do několika studijních oblastí, které jsou s tímto poznáním přímo provázány. Nejčastěji jsou to znalosti přírodních věd a pokročilé lingvistiky. Toto studium je tedy vhodné pro opravdově duchovně vyzrálé osobnosti sloužící jen duchovnímu světu. Proto do tohoto vnitřního kruhu jsou pečlivě vybíráni pouze jednotlivci splňující vysoké charakterové předpoklady. Možnost je ale dána všem.

Proto jsme se rozhodli, že zde nebude veřejně uveden podrobný rozsah osnov daného studia, ani nebude nadbytečně zmiňován veřejnosti v rámci jiných studijních programů, pokud to nebude vysloveně vhodné. Důvodem je mnohdy samotná bezpečnost daného člověka a jeho okolí. Do tohoto studia se mohou přihlásit pouze pečlivě vybraní jedinci z řad předchozích studentů nebo lidé mimořádných kvalit, kteří skutečně hledají duchovní rozvoj a zázemí.